NACIONALINIO KUKSANDO CENTRO TAISYKLĖS

Aš, įsigydamas (-a) Nacionalinio kuksando centro (toliau – Centras) paslaugą (konsultaciją, pratybas, programą, įrašą, mokomąjį video ir kt. (toliau – Paslaugas)) ir dalyvaudamas Centro, Lietuvos kuksando asociacijos renginiuose gyvai ar nuotoliu, suprantu ir sutinku, kad pratybų, seminarų ir kitų renginių metu bus atliekami fiziniai pratimai, kvėpavimo praktikos, meditacijos, akupresūra.

Suprantu, kad visus pratimus ir praktikas atlikti galiu tiek, kiek man leidžia mano fizinė bei sveikatos būklė ir galimybės.

Suprantu, kad papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) kuksando specialisto rodomas pratimas ar siūlymas jį atlikti nėra privalomas ir jokiu būdu nėra pareiga man atlikti pratimą taip, kaip rodo PASP kuksando specialistas.

Suprantu, kad darydamas pratimus, pirmiausia turiu klausytis savęs, neskubėti, galiu praleisti man sudėtingus pratimus ir jų neatlikti be jokio papildomos paaiškinimo.

Suprantu, kad pajutęs nemalonų, neįprastą pojūtį ar skausmą turiu pratimo nebetęsti ir nedelsiant sustoti.

Suprantu ir sutinku, kad tam tikrais atvejais PASP kuksando specialistas  gali padėti padaryti tam tikrą pratimą, tai darydamas mane paliesti. Taip pat suprantu, kad tikrindamas, ar teisingai kvėpuoju, PASP kuksando specialistas gali paliesti mano pilvą.

Suprantu, kad spaudžiant akupresūros taškus pojūtis gali būti nemalonus, kartais skausmingas, apie tai turiu nedelsiant informuoti specialistą.

Žinau, kad vaizdo įrašai yra edukacinio pobūdžio, jie nėra gydymo būdas ar vaistas. Suprantu, kad kuksando yra taikomas reabilitacijos, ligų prevencijos bei sveikatinimo tikslais.

Esu informuotas, kad PASP kuksando specialistas turi surinkti informaciją apie pacientą, kurią sudaro: demografiniai duomenys, socialiniai duomenys (užimtumas, gyvenamoji aplinka), bendra sveikatos būklė (savęs vertinimas), duomenys apie sveikatos įpročius, ligos istorija, esama situacija ir pagrindiniai nusiskundimai, funkcinė ir emocinė būklė, medikamentų vartojimas.

Sutinku, kad PASP kuksando specialistas, surinkęs informaciją ir įvertinęs paciento turimas ligas, amžių, organizmo būklę ir kitas savybes, atliktų ištyrimą pagal PASP kuksando principus – apžiūrą, palpaciją, kvėpavimą.

Suprantu, kad PASP kuksando specialistas, surinkes visą reikiamą informaciją apie pacientą, sudaro individualų sveikatinimo planą ir, esant reikalui, skiria gyvenimo būdo korekcijas.

Suprantu, kad visa informacija, pateikiama Centro interneto svetainėje, internete Kuksando akademijoje, Centre, interneto transliacijų ir gyvai vykstančių pratybų, seminarų, konferencijų ir kitų užsiėmimų metu gauta vaizdo, garso ar rašytinė informacija, piešiniai, schemos, nuotraukos, pozos ir patarimai yra Centro nuosavybė.

Suprantu, kad įsigytus produktus (tiek fizinius, tiek virtualius) neturiu teisės bet kokia forma kopijuoti, atgaminti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tretiesiems asmenims, bet kokiose patalpose ar terminaluose. Ši informacija skirta tik mano asmeniniam naudojimui ir negali būti perduodama atlygintinai ar neatlygintinai kitiems asmenims (įskaitant prieigą prie virtualių produktų, apsilankymus gyvuose užsiėmimuose, renginiuose).

1. TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Nacionalinio kuksando centro ir Lietuvos kuksando asociacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Centro paslaugomis bei dalyvauja Centro rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Centre ir už jo ribų, o taip pat asmenims, kurie naudojasi Kuksando akademija internetu. Visi asmenys, norintys naudotis Centro paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Centro paslaugomis.

1.1. Prieš pradedant lankytis Centro rengiamuose seminaruose, pratybose ir mokymuose bei įsigyjant nuotolinę Kuksando akademijos paslaugą,  rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Centro ir Kuksando internetu paslaugomis.
Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Centre bei Centro organizuojamuose seminaruose, pratybose, mokymuose ir kt. renginiuose bei naudojantis Kuksando internetu paslaugomis, tenka Lankytojui. Centras neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei atsitikusios turtinės bei neturtinės žalos.

1.2. Lankytojai, norintys naudotis Centro ir Kuksando internetu paslaugomis, privalo sumokėti už paslaugą prieš ją gaudami.

1.3. Lankytojai Centro paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų, seminarų ir renginių tvarkaraštį. Centras turi teisę keisti PASP kuksando specialisto ar kito lektoriaus, kuris veda mokymus Centre, paslaugų tvarkaraštį.

1.4. Kuksando internetu vaizdo konferencijos ir seminarai vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį ir trukmę. Centras pasilieka teisę keisti konferencijos ar kito renginio laiką ar pranešėją.

1.5. Į salę, kurioje vyksta užsiėmimai, pratybos ar praktikos lankytojai įleidžiami tik su švaria sportui skirta apranga, be avalynės.

1.6. Vertingų daiktų ir pinigų, asmeninių daiktų atsinešimas į Centro rengiamus mokymus, pratybas, konferencijas yra Lankytojo atsakomybė. Centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.

2. PASLAUGŲ GALIOJIMAS, LANKYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ĮMOKŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

2.1. Centro abonementai ir dalyvių bilietai galioja tik tą mėnesį, datą ir laiką, kuriam yra įsigyti. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, neišnaudotas pratybų laikas į kitą mėnesį nekeliamas. Jis anuliuojasi kartu su abonemento galiojimo laiku. Praleisti užsiėmimai nekompensuojami ir nekeičiami. Tai galioja ir visiems kitiems grupiniams ir individualiems Centro rengiamiems užsiėmimams ir renginiams.

2.2. Perkant Abonementą išsyk keliems mėnesiams, jis galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos. Abonementas galioja tik tomis dienomis ir valandomis, kurioms buvo įsigytas.

2.3. Kuksando internetu narystė (prieiga) pradeda galioti išsyk įsigijus paslaugą ir galioja tiek dienų, kiek Lankytojas įsigyja. Pasibaigus narystės galiojimo laikui, narystę Lankytojas gali pratęsti įsigydamas naują narystę (prieigą) – narystė į kitą mėnesį nekeliama. Prisijungimas prie Kuksando internetu anuliuojasi kartu su narystės galiojimo laiko pabaiga. Tai galioja visoms Kuksando internetu paslaugoms ir pasiūlymams. Mokymai ir seminarai, kurie yra priskirti kitam praktikos lygiui nei Lankytojo praktikuojamas lygis, nebus prieinami, kol PASP kuksando specialistas nepatvirtins, kad lankytojas yra pasirengęs pradėti aukštesnę praktikos pakopą.

2.4. Perkant Kuksando internetu narystę išsyk keliems mėnesiams, ji galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos.

2.5. Su vienu abonementu ar įsigytu vienkartiniu bilietu užsiėmimus lankyti gali tik vienas narys. Abonementas yra asmeninis ir negali būti perleistas atlygintinai ar neatlygintinai. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus Centro organizuojamus renginius ir užsiėmimus. Išimtinu atveju (pvz. nėštumo), suderinus su Centro administracija  ir administracijos leidimu, tas abonementas ar narystė gali būti perleistas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.

2.6. Viena Kuksando internetu narystė suteikia teisę naudotis Kuksando internetu paslaugomis vienam asmeniui – narystė yra asmeninė. Išimtinu atveju, suderinus su Centro administracija  ir administracijos leidimu, tas abonementas ar narystė gali būti perleista kitam šeimos nariui ar padovanota kitam asmeniui. Centras neatsako už techninius Lankytojo prisijungimo prie Centro nuotolinių renginių parametrus, Lankytojo įgūdžius ar žinias, įskaitant Lankytojo palaikomą interneto ryšį ar įrenginių technines galimybes.

2.7. PASP kuksando specialisto ir Centro veikla yra licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje. Kuksando paslaugas gali teikti tik atitinkamą išsilavinimą turintys, teisės aktų nustatyta tvarka baigę mokymus, išlaikę egzaminą ir gavę licenciją asmenys. Centro seminarai ir pratybos, kurie nėra nurodyti kaip kuksando specialisto rengimo mokymų programos dalis, nesuteikia kuksando specialisto kvalifikacijos. Asmenys, nesilaikantys šio reikalavimo, atsako teisės aktų numatyta tvarka.  Kuksando specialistų rengimo programoje ar jos dalyje, kai tai yra nurodyta, gali dalyvauti ir laisvieji klausytojai, kuriems baigus mokymų programą išduotas diplomas nesuteikia teisės gauti kuksando specialisto licencijos.

2.8. Pinigai už abonementus, renginius, seminarus, pratybas, kitus Centro organizuojamus renginius, paslaugas ir produktus bei už Kuksando internetu narystę ir paslaugas yra negrąžinami, bilietai ir abonementai nekeičiami.

2.9. Perkelti individualaus užsiėmimo laiką galima tik įspėjus vėliausiai prieš 24 valandas. Jei asmuo neatvyksta sutartu laiku arba praneša vėliau nei nurodyta, pinigai nėra grąžinami ir užsiėmimas į kitą laiką neperkeliamas.

2.10. Dovanų kuponai galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo datos. Pinigai už dovanų kuponus negrąžinami, dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

2.11. Pagal užsakymą gamintos prekės (pvz. fotopaveikslai) bei knygos ar kiti  įsigyti produktai yra nekeičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami.

3. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

3.1. Fotografuoti, filmuoti ir įrašinėti vaizdą bei garsą užsiėmimų, pratybų, seminarų, mokymų ir kt. renginių metu draudžiama.

3.2. Visa informacija, pateikiama pratybų, seminarų, užsiėmimų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje https://kuksando.lt, socialiniuose tinkluose, taip pat Kuksando akademijos vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso Nacionaliniam kuksando centrui. Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama.

3.3. Centro pranešimas apie privatumą ir asmens duomenų saugojimą (toliau – Pranešimas) yra privalomas visiems asmenims, kurie naudojasi Centro paslaugomis bei dalyvauja Centro rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Centre ir už jo ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Centro paslaugomis (Lankytojai), privalo susipažinti su šiuo pranešimu ir patvirtinti sutikimą su jo sąlygomis. Už nepilnamečius, kuomet jie naudojasi Centro paslaugomis, atsako jų tėvai.

3.4. Centras paslaugų teikimo tikslais kaupia ir tvarko šiuos Lankytojo duomenis:

3.4.1. Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos.  Lankytojų, kuriems buvo teikiama individuali PASP kuksando paslauga ir konsultacija, ištyrimo duomenys saugomi 15 metų (duomenys saugomi SonT elektroniniame archyve, SonT elektroninio archyvo sprendimas atitinka ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR) reikalavimus.

3.4.2. Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;

3.4.3. Lankytojui išreiškus pageidavimą gauti Centro pasiūlymus elektroniniu paštu, naujienlaiškius ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti Centro pasiūlymus.

3.4.4. Lankytojui pareikalavus Centras ištrina visą Lankytojo apie jį Centrui pateiktą informaciją, išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.

3.4.5. Centras turimų Lankytojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.

3.5. Siekdami pagerinti Lankytojo naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais Centras naudoja slapukus (ang. cookies). Lankytojas juos gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.6. Centras ir/ar PASP kuksando specialistas gali pateikti informaciją Lankytojui el. paštu ir/ar telefonu apie konsultacijos, pratybų ar kitų paslaugų teikimo eigą. Lankytojas neturi teisės viešinti ar kitaip skleisti informacijos jokiems tretiesiems asmenims, kuri buvo pateikta konsultacijos metu, el. laišku ar pokalbio telefonu metu.

3.7. Centro internetu transliuojami ir rodomi seminarai, mokymai ar pratybos gali būti Centro iniciatyva įrašinėjami. Įsigijęs nuotolinį seminarą, mokymą ar pratybas Lankytojas patvirtina, jog tai žino ir sutinka su įrašo darymu. Prieš pradedant įrašą nuotolinio transliavimo sistema įspėja apie įrašinėjimą. Gyvų pratybų, seminarų ar mokymų renginys gali būti filmuojamas ir/ar fotografuojamas ir apie tai Centras (Centro atstovai) informuoja Lankytojus pasirašytinai.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Centro administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.

4.2. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bet kurį Centro produktą ar paslaugą įgyja teisę naudotis įsigytomis Centro teikiamomis paslaugomis  ar produktais ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Centro vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Aš, pažymėdamas (-a) laukelyje, kad sutinku su šiomis taisyklėmis, patvirtinu, kad susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. Patvirtinu, kad atidžiai perskaičiau ir supratau visą tekstą.