Kuksando.lt tinklalapio elementai, įskaitant jame skelbiamus tekstus (lietuvių ir užsienio kalbomis), nuotraukas, kompiuterio grafiką, emblemas, prekių ženklus, vaizdo ir garso įrašus ir kt. vaizdinę medžiagą, yra kūrinys pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Todėl bet koks atvaizdavimas ar visas arba dalinis atkūrimas be autoriaus arba jų teisėtų savininkų sutikimo yra neteisėtas.