Atnaujinome Nacionalinio kuksando centro taisykles. Kviečiame susipažinti: 

Aš, įsigydamas (-a) Nacionalinio Kuksando centro paslaugą, suprantu ir sutinku, kad pratybų, seminarų ir kt. renginių metu bus atliekami fiziniai pratimai. Suprantu, kad pratimus atlikti galiu tiek, kiek man leidžia mano fizinė bei sveikatos būklė ir galimybės. Suprantu, kad mokytojo rodomas pratimas ar siūlymas jį atlikti nėra privalomas ir jokiu būdu nėra pareiga man atlikti pratimą taip, kaip rodo mokytojas. Suprantu, kad darydamas pratimus pirmiausia turiu klausytis savęs, neskubėti, galiu praleisti man sudėtingus pratimus. Suprantu, kad pajutęs nemalonų, neįprastą pojūtį ar skausmą turiu pratimo nebetęsti ir nedelsiant sustoti.

Suprantu ir sutinku, kad tam tikrais atvejais mokytojas (-a) gali padėti padaryti tam tikrą pratimą, tai darydamas mane paliesti. Taip pat suprantu, kad tikrindamas, ar teisingai kvėpuoju, mokytojas gali paliesti mano pilvą.

Suprantu, kad visa informacija, pateikiama Nacionalinio kuksando centro interneto svetainėje, interneto Akademijoje, Centre, interneto transliacijų ir gyvai vykstančių pratybų, seminarų, konferencijų metu gauta vaizdo, garso ar rašytinė informacija, piešiniai, schemos, nuotraukos, pozos ir patarimai yra Nacionalinio kuksando centro nuosavybė. Suprantu, kad neturiu teisės bet kokia forma kopijuoti, atgaminti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais, bet kokiose patalpose ar terminaluose. Ši informacija skirta tik mano asmeniniam naudojimui.

Sutinku su žemiau nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis ir įsigydamas paslaugą ar prekę patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau jas. Taisyklės yra čia:

NACIONALINIO KUKSANDO CENTRO TAISYKLĖS

1. TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Nacionalinio kuksando centro (toliau – Centro), taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Centro paslaugomis bei dalyvauja Centro rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Centre ir už jo ribų, o taip pat asmenims, kurie naudojasi Kuksando internetu akademija. Visi asmenys, norintys naudotis Centro paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Centro paslaugomis.
1.1. Prieš pradedant lankytis Centre ar Centro rengiamuose seminaruose, pratybose ir mokymuose bei įsigyjant Kuksando internetu akademijos paslaugą rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Centro ir Kuksando internetu paslaugomis.
Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Centre bei Centro organizuojamuose seminaruose, pratybose, mokymuose ir kt. renginiuose bei naudojantis Kuksando internetu paslaugomis, tenka Lankytojui. Centras neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei atsitikusios turtinės bei neturtinės žalos.
1.2. Lankytojai, norintys naudotis Centro ir Kuksando internetu paslaugomis, privalo sumokėti už paslaugą prieš ją gaudami.
1.3. Lankytojai Centro paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų, seminarų ir renginių tvarkaraštį. Centras turi teisę keisti instruktorius bei paslaugų tvarkaraštį.
1.4. Kuksando internetu vaizdo konferencijos ir seminarai vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį ir trukmę. Nacionalinis kuksando centras pasilieka teisę keisti konferencijos laiką ar pranešėją.
1.5. Į salę lankytojai įleidžiami tik su švaria sportui skirta apranga, be avalynės.
1.6. Vertingų daiktų ir pinigų į Centro rengiamus seminarus, pratybas ir kitus renginius neštis nerekomenduojame, asmeninių daiktų prašome nepalikti be priežiūros. Centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.

2. PASLAUGŲ GALIOJIMAS, LANKYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ĮMOKŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

2.1. Centro Abonementai galioja tik tą mėnesį, datą ir laiką, kuriam yra įsigyti. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, neišnaudotas pratybų laikas į kitą mėnesį nekeliamas. Jis anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku. Praleisti užsiėmimai nekompensuojami ir nekeičiami. Tai galioja ir visiems kitiems grupiniams ir individualiems Centro rengiamiems užsiėmimams ir renginiams.
2.2. Perkant Abonementą išsyk keliems mėnesiams, jis galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos. Abonementas galioja tik tomis dienomis ir valandomis, kurioms buvo įsigytas.
2.3. Kuksando internetu narystė (abonementas) pradeda galioti išsyk įsigijus paslaugą ir galioja tiek dienų, kiek Lankytojas įsigyja. Pasibaigus narystės galiojimo laikui, narystę Lankytojas turi pratęsti įsigydamas naują narystę (abonementą) – narystė į kitą mėnesį nekeliama. Prisijungimas prie Kuksando internetu anuliuojasi kartu su narystės galiojimo laiku. Tai galioja visoms Kuksando internetu paslaugoms ir pasiūlymams.
2.4. Perkant Kuksando internetu narystę išsyk keliems mėnesiams, ji galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos.
2.5. Su vienu Abonementu užsiėmimus lankyti gali tik vienas narys: Abonementas yra vardinis. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus Centro organizuojamus renginius. Išimtinu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
2.6. Viena Kuksando internetu narystė suteikia teisę naudotis Kuksando internetu paslaugomis vienam asmeniui – narystė yra vardinė. Išimtiniu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.

2.7. Centro seminarai ir pratybos nesuteikia kuksando mokytojo ar instruktoriaus kvalifikacijos; Pasaulinės kuksando-bakdol federacijos (prezidentas Jin Mok) nuostatai reikalauja, kad asmenys, norintys mokyti kuksando, privalo turėti šios Federacijos atitinkamą sertifikatą. Asmenys, nesilaikantys šio reikalavimo praranda teisę dalyvauti bet kokiuose Federacijos ir Centro renginiuose, seminaruose bei pratybose, jiems anuliuojamos esamos rezervacijos ir paslaugų užsakymai.
2.8. Pinigai už abonementus, renginius, seminarus, pratybas, kitus Centro organizuojamus renginius, paslaugas ir produktus bei už Kuksando internetu narystę ir paslaugas yra negrąžinami, bilietai ir abonementai nekeičiami.
2.9. Perkelti individualaus užsiėmimo laiką galima tik įspėjus vėliausiai prieš 24 valandas. Jei asmuo neatvyksta sutartu laiku arba praneša vėliau nei nurodyta, pinigai nėra grąžinami ir užsiėmimas į kitą laiką neperkeliamas.

3. PRIVATUMO POLITIKA

3.1. Fotografuoti, filmuoti ir įrašinėti vaizdą bei garsą užsiėmimų, pratybų, seminarų, mokymų ir kt. renginių metu draudžiama.
3.2. Visa informacija, pateikiama pratybų, seminarų, užsiėmimų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje https://kuksando.lthttps://kuksandobakdol.lt/, taip pat Kuksando internetu akademijos vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso Nacionaliniam kuksando centrui. Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama.
3.3. Centras paslaugų teikimo tikslais kaupia ir tvarko šiuos Lankytojo duomenis:

3.3.1. Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi dvejus metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
3.3.2. Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi du metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
3.3.3. Lankytojui išreiškus pageidavimą gauti Centro pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti Centro pasiūlymus.
3.3.4. Lankytojui pareikalavus Centras ištrina visą Lankytojo apie jį Centrui pateiktą informaciją išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.
3.3.5. Centras turimų Lankytojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.

3.4. Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus (ang. cookies). Juos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Nacionalinio kuksando centro administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.
4.2. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Centrą ir įsigijęs terminuotą abonementą, sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigijęs Kuksando internetu narystę, įgyja teisę naudotis Centro teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Centro vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Aš, pažymėdamas (-a) laukelyje, kad sutinku su šiomis taisyklėmis, patvirtinu, kad susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

Patvirtinu, kad atidžiai perskaičiau ir supratau visą tekstą.