Zakoupením služeb Národního Kuksando centra, rozumím a souhlasím s tím, že během cvičení, seminářů a jiných událostí bude probíhat fyzická činnost. Rozumím, že cvičení mohu vykonávat do té míry do které mi to dovolí můj zdravotní stav a možnosti. Rozumím, že nejsem nucen a nemám povinnost vykonávat cviky, které mi učitel ukazuje či doporučuje. A nemám povinnost nebo nejsem nucen, cviky vykonávat přesně tak jak to ukazuje učitel. Rozumím, že při cvičení musím jako první poslouchat sám sebe, nepospíchat a mohu přeskočit cviky, které se mi zdají příliš těžké. Rozumím, že pokud budu cítit nepříjemný či divný pocit nebo bolest, musím se cvikem přestat a nepokračovat.

Rozumím a souhlasím, že v některých případech mi učitel může pomoci vykonávat určité cviky a při této pomoci se mě dotknout. Také rozumím tomu, že při kontrole toho jestli správně dýchám, se učitel může dotknout mého břicha.

Beru na vědomí, že všechny informace poskytované na webových stránkách Národního  centra kuksanda či Akademie, informace které jsou vysílané během živých přenosů a na cvičeních na živo, na seminářích, během konferencí a ve videích, nahraná či napsaná informace, kresby, schémata, fotografie, pózy a doporučení jsou vlastnictvím Národního kuksando Centra. Rozumím, že nemám žádné právo tuto informaci kopírovat v žádné podobě, reprodukovat, sdílet  na internetu nebo tuto informaci zpřístupňovat ostatním na internetových stránkách a sociálních sítích, v jakékoli formě nebo na jakýchkoli  platformách. Tyto informace jsou určené pouze pro mou osobní potřebu. 

Souhlasím s níže uvedenými podmínkami a zakoupením služby nebo produktu potvrzuji, že jsem si je přečetl a porozuměl jim. Pravidla jsou zde:

Pravidla Národního kuksando centra

1. Pravidla a podmínky

Pravidla Národního kuksando centra (dále – Centrum), jsou závazná pro všechny osoby, které využívají služeb centra a účastní se školení, seminářů a cvičení pořádaných centrem , nebo mimo něj. Také jsou závazné pro všechny osoby, které využívají Internetovou akademii Kuksando. Všechny osoby, které chtějí používat služby Centra (dále – návštěvníci), jsou povinní seznámit se s těmito pravidly a řídit se nimi. Za nezletilé zodpovídají rodiče, kteří musí potvrdit, že zdraví nezletilého mu dovoluje používat služby Centra.

1.1 Předtím než začnete navštěvovat naše Centrum nebo semináře, cvičení či učení, které Centrum nabízí, nebo předtím než zakoupíte internetové služby akademie, doporučujeme Vám navštívit svého lékaře a konsultovat s nim, zda váš  zdravotní stav  dovoluje využívat služby Centra a služby Kuksando akademie. Celá zodpovědnost, za  zdraví, jakékoliv zdravotní potíže, nešťastné náhody během cvičení, seminářů nebo učení a jiných událostí které zahrnují i internetovou akademii Kuksando, je na návštěvníkovi. Centrum nezodpovídá ani náhradou škody návštěvníkovi za jakékoliv újmy na zdraví, za majetkové a nemajetkové škody.

1.2 Návštěvníci, kteří chtějí používat služby Centra a Kuksando internetové Akademie, jsou povinní zaplatit za služby předtím než je začnou využívat.

1.3 Návštěvníci mohou služby centra využívat pouze podle plánovaného rozvrhu hodin, seminářů a akcí. Centrum má právo měnit instruktory i plán událostí.

1.4 Akademie Kuksando na internetu vysílá video konference a semináře podle předem daného plánu a časového rozvrhu. Národní Kuksando centrum si nechává právo měnit časy konferencí, seminářů a toho kdo je bude vysílat.

1.5 Do cvičebny mají návštěvníci povoleno vstoupit pouze v čistém sportovním oděvu a obuvi.

1.6 Nedoporučujeme  na události které jsou pořádané Centrem, nosit věci které jsou cenné, prosíme , aby jste nenechávali svoje osobní věci bez dozoru. Centrum nezodpovídá návštěvníkům za ztráty, či poškození věcí.

2. Platnost služeb, povinnosti návštěvníků a pravidla vrácení peněžních příspěvků

2.1 Předplatné, je platné pouze na ten měsíc, datum a čas na který jste si ho předplatili.Po vypršení předplatného se nevyužitý čas cvičení nepřenese do dalšího měsíce. Zruší se spolu s dobou platnosti předplatného.  Za zmeškané události, se peníze nevrací . Tato pravidla platí pro všechny události pořádané Centrem.

2.2 Při nákupu předplatného na několik měsíců najednou je platný počet měsíců uvedený v nákupu a nabývá účinnosti dnem nákupu. Předplatné je platné pouze pro dny a hodiny, za které bylo zakoupeno.

2.3 Předplatné na internetové Kuksando, začíná platit ve chvíli kdy je pořízeno a je platné tolik dní na kolik si ho návštěvník pořídí. Po skončení předplatného, si návštěvník musí prodloužit předplatné koupí nového předplatného – předplatné se nepřesouvá na další měsíc. Připojení se na internetové Kuksando se anuluje společně s platností předplatného. Toto platí pro všechny služby Kuksanda na internetu.

2.4 Při nákupu online členství Kuksanda na několik měsíců najednou platí počet měsíců uvedených v nákupu a nabývá účinnosti dnem nákupu.

2.5 a 2.6 S jedním členstvím, může služby využívat pouze jeden člověk, členství je jmenovité. Toto platí i pro vstupenky na semináře, cvičení, učení a jiné události. Také pro Kuksando na internetu. V krajním případě a po konsultaci s administrací, se předplatné může přepsat na jiného člena rodiny, či být použito jako dárek.

2.7 Semináře či cvičení Centra, nesděluje kvalifikaci učitele či instruktora. Celosvětová kuksando-bakdol federace (prezident Jin Mok), vyžaduje, aby osoby, které se chtějí stát učiteli kuksando, měli určitý certifikát této federace. Osoby, které toto pravidlo nedodržují, ztrácí veškeré právo zúčastnit se jakýchkoliv událostí pořádaných federací či Centrem, seminářů či cvičení. Jejich rezervace a objednávky služeb se anulují.

2.8 Platby za předplatné, semináře, cvičení a jiné události které jsou organizované Centrem, za služby a produkty a za členství v Kuksando akademii se nevrací a nemění.

2.9 Změnit čas invidualní činnost, je možné pouze pokud o tom bylo informováno 24 hodin předem. Pokud se osoba nedostaví v domluvený čas, nebo informuje o tom že se nedostaví méně než 24 hodin předem, platba se nevrací a individualní činnost se nepřesouvá.

2.10 Dárkové poukazy jsou platné 6 měsíců po zakoupení. Platby za dárkové poukazy se nevrací a dárkové poukazy nelze vyměnit za peníze.

2.11 Produkty vyrobené na zakázku (například foto obrazy), není možné vrátit či vyměnit.

3. Politika soukromí

3.1 Fotit, pořizovat video či zvukové nahrávky na různých událostech, seminářích, cvičení či učení a jiných, je přísně zakázáno.

3.2 Veškeré informace, které jsou podávané během seminářů, cvičení a jiných událostech, na internetovém webu https://kuksando.cz, a také video nahrávky akademie, zvukové nahrávky, fotografie, texty a jiné informace, patří Národnímu kuksando centru. Je zakázáno jakoukoliv informaci, nějakým způsobem kopírovat, předělávat, zveřejňovat, sdílet na internetu nebo jiných platformách, nebo ji  veřejně zpřístupnit na sociálních sítích.

3.3 Centrum shromažďuje a zpracovává následující údaje o návštěvnících za účelem poskytování služeb:

3.3.1 Jméno a příjmení je uchováváno a uloženo po dobu dvou let od posledního použití služeb.

3.3.2 Emailová adresa a telefonní číslo je uchováváno a uloženo po dobu dvou let od posledního použití služeb.

3.3.3 Pokud návštěvník požádá Centrum o posílání nabídek na emailovou adresu či telefonicky, emailová adresa a telefonní číslo bude uchováno a uloženo, po dobu dokud návštěvník nepožádá o přerušení zasílání nabídek.

3.3.4 Pokud návštěvník požádá, Centrum odstraní veškerou informaci o návštěvníkovi, kromě té která musí být uchovávána na určitou dobu, dle zákona Litevské Republiky.

3.3.5 Centrum neposkytuje žádnou osobní informaci o návštěvníkovi jakékoliv třetí straně, pokud o to návštěvník nepožádá písemně.

3.4 Abychom zlepšili kvalitu vašeho vyhledávání, používáme soubory cookie pro statistické a marketingové účely. Můžete je kdykoli zrušit změnou nastavení webového prohlížeče.

4. Závěrečné ustanovení

4.1 Administrace Národního Kuksando centra, si necháva právo obnovit tato pravidla kdykoliv, bez upozornění.

4.2 Každý návštěvník, který přijde do Centra nebo si zakoupí předplatné, či si zaplatí jednorázový poplatek za služby, nebo si zakoupí členství v akademii, dostává právo používat služby které Centrum poskytuje a tím potvrzuje, že se seznámil s vnitřními pravidly Centra a má povinnost se těchto pravidel držet.

Zaškrtnutím políčka, že souhlasím s těmito pravidly, potvrzuji, že jsem si tato pravidla přečetl, souhlasím s jejich dodržováním a přijímám odpovědnost za nedodržování podmínek a povinností stanovených v pravidlech a důsledky takového nedodržování.