Meditace, kterou provádíme během cvičení kuksanda je aktivní – během ní se neustále mění pózy a dýchá se pomocí spodní břišní části –u novorozenců je toto dýchání přirozené , ale s dospíváním o tuhle schopnost přicházíme. Cvičení kuksanda nám dopomáhá získat tento životně důležitý způsob dýchání zpět. Během  meditace nasloucháme mantře , která nás má udržet ve  správném  rytmu dýchání. Celkem existuje 433 dýchacích póz, ale začíná se Džiungi danbop úrovní a prvními 25 pózami. Potom co se těchto 25 póz zopakuje 100 krát, přechází se na dalších 25 Džiungi danbop póz.

Výňatek z Jin Mok knížky ,,Kuksando“

Když se člověk narodí, je dokonalý,  ale pomalu (díky požadavkům společnosti) se stává strnulým a napjatým,  jeho osobnost (pod  tlakem) se začne přetvářet, až nakonec rostoucí ambice a emoce  zatíží  srdce i tělo. Dýchaní se tím pádem  pomalu posouvá nahoru a  stává se těžším. Člověk postupně začne dýchat hrudníkem, až se dýchání dostane  ke krku a sjednotí se se srdečním tepem, pak člověk umírá do tří dnů.

Lidská bytost onemocní většinou kvůli tomu, že už neprožívá žádnou dechovou harmonii mezi tělem a srdcem. K obnovení této harmonie dopomáhá cvičení kuksanda. Jedním z prvních úkolů které máme, je najít rovnováhu mezi tělem , srdcem a dechem. Když se tyto tři věci sjednotí, vkročíme do správné úrovně. Termín ,,správné´´ označuje to, že se k cíli dostaneme pomocí svých vlastních sil, uměle ale správně. Jinak řečeno, my ovládáme tělo, dýchání a srdce.

Prvních 25 póz meditace

Po stovce cvičení přecházíme na dalších 25 póz

Mantra

Výňatek z Jin Mok knížky ,,Kuksando“

Máme-li možnost cvičit v horách , hlasy Přírody k nám přichází z okolí. Slyšíme foukat vítr, zpívat ptáky, hlasité projevy zvířat atd. A jestli si dovolíme hodně dlouho a v klidu sedět, vnímáme i jedinečnou symfonii vesmíru. Tudíž jestli  člověk nalezne spojení s přírodou ,jejím darem se stává uvolnění duše a srdce cvičence, zbaví ho nepříjemných myšlenek i strachu a dovolí mu soustředit se. Bohužel v dnešním světě plném nadměrného hluku je složité najít  takové místo abychom byli schopni se zcela oprostit od nežádoucích podnětů zvenčí a  proto učitel sám nahrál za pomoci svého hlasu 16 slovní Sondodžiu mantru jež se opakuje tak dlouho, aby obsáhla celé meditační cvičení. Ve všech kuksando centrech se dýchací meditace provádí během poslechu této nahrávky místo hlasů přírody.

Tato 16 slovní mantra přeložená z čínštiny zní takto:

Člověku patří Nebeská pravda člověka

Správně rozumím začátku Pravdy

Naplňuje mne moudrost a schopnosti

Splývám s Pravdou Nebeského člověka

Abych ochránil všechny živé bytosti pod Nebeskou klenbou…

Před začátkem dýchací meditace se provádí uvolňovací cviky. Po meditaci, nashromážděnou energii pomocí cviků rozdělíme po celém těle.

Dýchací meditaci a cvičení lze provádět samostatně, ale před zahájením je nutné se poradit s učitelem Kuksanda, protože chyby mohou mít nesprávné nebo dokonce škodlivé účinky.